Kundvagnen är tom

Subtotal: 0 SEK

Köp- och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

1. Allmänt
Dessa villkor reglerar kundens användning av varor och tjänster som levereras av FIRST Scandinavia Partner, som hädanefter kallas säljaren. De här villkoren gäller för allt som säljs av säljaren såvida inget annat har avtalats skriftligen mellan parterna.

2. Priser och leverans
Priserna anges i SEK exkl. moms, f.n. 25 % om inget annat har angetts.
Sidan uppdateras dagligen, vilket garanterar att priserna alltid är aktuella. Säljaren reserverar sig för eventuella fel som kan uppstå på grund av tekniska fel.

3. Försändelser
Alla leveranser sker med Postnord. Det är köparens ansvar att se till att adressen som anges vid beställningen är korrekt. Leveranstiden är normalt 2–5 arbetsdagar (vardagar), beroende på vilken tid på dygnet beställningen görs, och om varorna finns i lager. Kunden kommer att meddelas när varorna har skickats.

Alla beställningar, om inget annat är avtalat, skickas som postpaket (med undantag för vissa mindre artiklar som skickas som brev) och hämtas på ditt lokala postkontor.

Vi skickar ut ett e-postmeddelande vid postinlämning där vi anger ditt kolli-id, såvida det inte skickas som brev. Med det kan du spåra paketet på
www.postnord.se

Om varan skadas vid leverans ska du snarast meddela säljaren om detta, helst på ankomstdagen, via e-post. Det är viktigt att du ger oss en detaljerad beskrivning om eventuella skador som har uppstått. Om du ser att emballaget är skadat vid leveranstidpunkten ska du även meddela detta direkt till den som du kvitterar ut paketet från.

För paket/brev som inte hämtas ut (t.ex. vid postförskott) och som skickas i retur debiteras kunden för frakt/returfrakt och det tillkommer även en serviceavgift på 500 kr exkl. moms.

Säljaren kommer aldrig att betala returfrakt för kunden, så om kunden skickar ett paket i retur kommer kostnaden att ligga på kunden och inte säljaren.

4. Kundens ansvar
Den som är registrerad som kund (åldersgräns 18 år) hos säljaren ansvarar för betalning av de tjänster som säljaren eller säljarens samarbetspartner levererar i enlighet med aktuella villkor. Ansvaret omfattar även andras användning av kundens konto, däribland olovlig användning, såvida det inte kan påvisas att den olovliga användningen har möjliggjorts på grund av oaktsamhet från säljarens sida.

5. Reklamation
Innan ett fel anmäls till säljaren ska kunden undersöka om felet kan bero på något från kundens sida. Om kunden kan bevisa att produkten inte fungerar som säljaren har beskrivit att den ska göra ska kunden meddela säljaren detta så att säljaren kan verkställa avhjälpande åtgärder. Kunden mister sin rätt att anmäla fel om hen inte meddelar säljaren i rimlig tid efter att hen har upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet.

6. Avhjälpande åtgärd
Säljaren ska snarast möjligt efter att ha blivit meddelad om ett fel på produkten som säljaren levererat verkställa åtgärder som rättar till felet. Om kunden på eget initiativ verkställer åtgärder för att lösa felet utöver det som är avtalat med säljaren, ersätter inte säljaren dessa utgifter.

7. Ångerfrist
Angrerettloven
(den norska ångerrättslagen) gäller endast vid konsumentköp. Konsumenten står för returkostnaderna (jfr. Angrerettloven § 15-1).

8. Särskilda förhållanden
Säljaren är endast ansvarig för förlust för varan om det föreligger ett bevisat fel eller en bevisad brist. Det här gäller dock inte om säljaren bevisar att felet beror på omständigheter utom säljarens kontroll som säljaren rimligen inte kan väntas undvika eller övervinna följderna av. Säljaren ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel förutom om förlusten beror på grov oaktsamhet eller uppsåt från säljarens sida.
Vid konsumentköp kan villkoren inte vara sämre än villkoren i lagen, jfr. lov om forbrukerkjøp (den norska lagen om konsumentköp) av 2002-06-21 nr. 34.

9. Ändring i villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor till exempel till följd av lagändring.

10. Force majeur
Om säljaren hindras från att leverera eller utföra förpliktigad leverans eller om en sådan leveransplikt blir orimligt svår att uppfylla till följd av arbetskonflikt eller någon annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, avsaknad av transportmedel, allmän brist på varor, begränsad tillgång till drivmedel, samt brister i eller förseningar av leveranser från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som nämns i den här punkten, fritas säljaren från allt ansvar förutom reklamationer och kreditering av den saknade varans köpesumma.

11. Sekretess
Alla kunduppgifter hanteras med stor diskretion och kommer under inga villkor att spridas vidare till utomstående.

12. Kopieringsrätt
Allt innehåll på dessa webbplatser ligger under FIRST Scandinavia Partners rättigheter och är skyddat av bland annat opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen (norska lagstiftningen för upphovsrätt, marknadsföring och varumärken). Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, information om produkter, däribland bland annat angivning av produktens vikt, bilder/grafik, design, layout och annat innehåll på dessa webbsidor under inga omständigheter får laddas ner, kopieras eller användas på annat sätt förutom om uttryckligen godkänt genom lagstiftning eller uttryckligt, skriftligt godkännande på förhand från FIRST Scandinavia Partner.