Kundvagnen är tom

Subtotal: 0 SEK

LEGO® Education WeDo 2.0

LEGO® Education WeDo 2.0 ger dig som lärare en möjlighet att genomföra engagerande aktiviteter och projekt med LEGO klossar, LEGO robotar och en enkel programvara. WeDo 2.0 vill engagera eleverna samtidigt som det ger en praktisk och spännande möjlighet att utforska och arbeta med STEAM-ämnena. De färdigutvecklade aktiviteterna och projekten är integrerade i programvaran.

 

LEGO® Education WeDo 2.0 är utvecklat för grundskolan (F-åk. 4) och är ett bra hjälpmedel för att möta upp målen i läroplanen och det centrala innehållet i flera kursplaner. Den nya plattformen har nya och unika egenskaper som gör undervisningen ännu mer spännande och lärorik. WeDo 2.0 är designat för att stimulera intresse och förbättra elevernas kunskaper och färdigheter inom naturvetenskap, teknik och kodning.

 

Inlärningsvärden:

• Undersöka, modellera och utveckla lösningar genom att göra lösningarna verkliga och relevanta

• Engagera eleverna i vetenskap

• Grundläggande färdigheter i programmering

• Samarbete och presentationsfärdigheter

• Kritiskt tänkande

 

Programvaran till WeDo 2.0 Core Set inkluderar ”kom igång” projekt som ger en introduktion till hårdvaran, programvaran och dokumenteringsverktyget. Det sistnämnda är ett mycket bra verktyg för att kunna identifiera vad eleverna behöver hjälp med. Det hjälper också till med att kunna evaluera deras utvecklingsprocess. Programvaran har en enkel design och kan också användas på en surfplatta.

 

Programvara laddar du ned gratis. Programvaran inkluderar lärarhandledning, 8 "kom i gång” projekt, 8 guidade projekt och 8 öppna projekt. Vi rekommenderar att du börjar med ”kom i gång” projekten och jobbar dig igenom dessa så att eleverna blir bekanta med roboten och sensorerna.

 

WeDo 2.0 projekten har en tredelad progressionsprocess:

Utforskningsfasen

Det första man startar med är utforskarfasen där eleverna blir presenterade inför en uppgift knutet till et tema. Förslag på undervisningstid hittar du i lärarhandledningen. Eleverna arbetar tillsammans två och två så kommunikationen och samarbetet blir en viktig del av denna fas. Eleverna ska sen fastställa framkomlig väg fram genom att värdera möjliga lösningar på den givna uppgiften.

 

Skaparfasen

Eleverna bygger, programmerar och modifierar LEGO roboten. Beroende på vilken typ av projekt det är, vill utvecklingsfasen vara olika från projekt till projekt. Stegen i denna fas är indelade i aktiviteterna bygg, programmera och modifiera.

 

Delningsfasen

Eleverna presenterar och förklarar sina lösningar genom att använda LEGO roboten och resultatdokumentet som eleverna skapar med hjälp av det integrerade dokumenteringsverktyget. Stegen i denne fasen består av dokumentering och presentation.

 

Köp WeDo 2.0 her